Case NSF: Läpinäkyvyydellä parempaa asiakastyytyväisyyttä

Suomalainen IT-palveluja tuottava yritys Network Services Finland Oy (NSF) etsi itselleen kumppania toteuttamaan portaalia, jolla he voivat tarjota asiakkailleen ajankohtaista tietoa NSF:lta hankkimastaan palvelusta ja yrityksensä IT:n tilasta. Portaali tarjoaisi läpinäkyvyyttä ja sen myötä vahvempaa luottamusta ja parempaa asiakaskokemusta NSF:n asiakkaille. Koska NSF on myös myyntiyhtiö, asiakkaan ostaminen ja sen helppous on myös jatkuvan kehityksen keskiössä ja portaalin avulla liikevaihdon kehitystä on mahdollista kasvattaa.

Portaalin suunnitteluun ja toteutukseen valikoitui UnSeen Technologies. ”Kaikessa asioissa kommunikointi on merkittävässä roolissa ja matkan varrella jatkuva sparraaminen ja ideointi on tärkeää, joten tässä mm. kotimaisuus on iso asia. Kokeiluhalukkuus ja ennakkoluuloton suhtautuminen asiakkaan toiveisiin luo hyvän pohjan kokonaisuudelle”, sanoo Timo Sarpalinna Network Services Finland Oy:stä.

UnSeen:in ketterien menetelmien avulla hanke on edennyt palvelumuotoilusta käyttöliittymäprototyypin kautta ensimmäiseksi tuoteversioksi. UnSeen:n toimintatapa on mahdollistanut nopean reagoinnin muuttuneisiin toiveisiin tuotteen sisällöstä, tarjoten näin parhaan lisäarvon hankkeen investoinnille.

Tuotettavan palvelun ytimessä ovat tiedon oikeellisuus ja reaaliaikaisuus. NSF:n asiakkailla on portaalin kautta mahdollisuus nähdä yrityksensä sen hetkinen tila sekä ennusteita, esimerkiksi miten yrityksen laitekanta vanhenee seuraavien kuukausien aikana. Toteutettujen ominaisuuksien avulla NSF:n asiakkaiden on helpompi varautua tuleviin päivitystarpeisiin ja välttää ikävät yllätykset päättyneiden takuiden kanssa.

Portaali kerää tietoa useista eri lähteistä ja yhdistelee niitä tarjoten kattavan kokonaiskuvan yrityksen tilasta. Dynaamiset integraatiot eri järjestelmiin mahdollistavat sen, ettei tietoa tarpeettomasti kopioida järjestelmästä toiseen. Tarvittavin osin Portaaliinkin tallentuu tietoa, mahdollistaen sellaisen historiatiedon keräämisen mitä kaikki lähdejärjestelmät eivät tarjoa.

”Me UnSeen:lla uskomme vahvasti sellaiseen avoimeen ja pitkäkestoiseen kumppanuuteen, jossa me tuotamme sinun investoinnillesi parhaan mahdollisen lisäarvon. Siksi loppukäyttäjien palaute on meille äärimmäisen tärkeää. Tämänkin tuotteen jatkokehitystä tullaan tekemään kerätyn palautteen perusteella. Näin vältämme investointeja ominaisuuksiin, joille ei löydy loppukäyttäjien joukosta todellista tarvetta”, kertoo Mika Lifflander UnSeen Technologies:lta.