Case Sartorius: Asiakkaan ideasta uudeksi tuotteeksi

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy suunnittelee ja valmistaa älykkäitä pipettejä kansainvälisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, terveydenhuollon ja yritysten käyttöön. Laitteiden suunnittelussa panostetaan erinomaiseen ergonomiaan, mittaustarkkuuteen ja käytännöllisyyteen. Kaikessa tekemisessä kantavana voimana on auttaa asiakkaita kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisille parempaa terveyttä.

Sartorius haluaa käyttää moderneja, ketteriä toimintatapoja uusien innovaatioiden testaamisessa ja nopeuttaa niiden tuomista asiakkaiden käyttöön uusina ominaisuuksina ja konkreettisina tuotteina. UnSeen toimi projektissa Sartoriuksen tuotekehityksen kumppanina ensimmäisistä teknologiakokeiluista aina tuotteen lopulliseen suunnitteluun ja tuotannon käynnistämiseen saakka.

Asiakkaan idealla liikkeelle

Sartoriuksen asiakas Andrew Alliance S.A. esitti idean uudesta tuotekonseptista, joka toteutuessaan parantaa laboratorioiden toiminnan tehokkuutta ja vähentää huomattavasti tutkimustyössä syntyviä tahattomia virheitä. Ratkaisun haluttiin olevan äärettömän yksinkertainen käyttää ja se tulisi toimia yhdessä laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.

Sartoriuksen toimintamallin ytimessä on ketterä kehitys ja nopea eteneminen käytännön kokeiluiden avulla. Hankkeen henkeen sopi mainiosti UnSeen Labs-toimintamalli. Ensimmäiseksi tutkittavaksi kohteeksi todettiin langattoman yhteyden toteuttaminen nykyisen, käytettävyyden ehdoilla muotoillun pipetin sisään. Ratkaisusta rakennettiin nopeasti prototyyppi, jonka avulla ideaa voitiin testata teknisesti. Prototyypin toinen tärkeä tehtävä oli esitellä ratkaisua asiakkaalle, jolta idea alun perin oli tullut.

Älykäs teline liittää pipetit ohjausjärjestelmään

Sartoriuksen asiakkaan edustajat pääsivät kokeilemaan prototyyppiä. Sen ytimessä on uusi älykäs pipettiteline, joka ohjaa tutkimustyötä tekevää henkilöä. Teline on langattomasti yhteydessä Sartoriuksen pipettiin ja hoitaa tiedonsiirron laboratorion toiminnanohjausjärjestelmään.

Asiakkaan edustajat innostuivat ratkaisusta ja se päätettiin siirtää tuotteistusvaiheeseen. Tässä hankkeessa UnSeen toimi Sartoriuksen tuotekehityskumppanina.

 

“Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka uuden idean nopea kokeileminen auttaa uuden liiketoiminnan luomisessa. UnSeen tarjosi suunnitteluresurssien lisäksi myös konkreettista osaamista tuotteen viemisessä tuotantoon ja kansainvälisille markkinoille”, kertoo Sartoriuksen nesteannostelutuotteiden tuotekehitysjohtaja Hannes Jantunen.

”Tämä oli meille erittäin mielenkiintoinen ja laaja tuotekehitysprojekti. Sartorius pystyi keskittämään resurssinsa omalle erikoisosaamisalueelleen. UnSeen vastasi laitteiston elektroniikan, ohjelmistojen, langattomien yhteyksien ja tuotannontestauksen toteutuksesta sekä tuki tuotannon käynnistämisessä. Oli ilo työskennellä Sartoriuksen kanssa ja nähdä upean tuotteen menestys julkistustilaisuudessa”, sanoo UnSeenin teknologiajohtaja Markus Rauman.

 

Tuloksena palkittu tuote kansainvälisille markkinoille

Tuotekehitysprojektin lopputuloksena syntyi uusi tuote, joka uudistaa laboratorioiden toimintamallia täysin uudelle tasolle. Nyt asiantuntijat voivat suunnitella tutkimusproseduurin graafisesti esim. selaimessa ja siirtää ne taustajärjestelmästä langattomasti aina pipettiin saakka.

Tutkimustyötä tekevän henkilön kannalta käyttö on tehty erityisen yksinkertaiseksi. Kaikki oleellinen tapahtuu automaattisesti. Järjestelmä ohjaa pipetin asetuksia, siirrettäviä nestemääriä, huolehtii pipetin kärkien vaihtamisesta ja pitää kirjaa tehdyistä toimenpiteistä. Tämä lyhentää tutkimuksiin kuluvaa aikaa, vähentää inhimillisiä virheitä, turhaa testien toistamista ja kalliiden reagenssien käyttöä. Tämän lisäksi tehty tutkimus voidaan tallentaa ja dokumentoida aukottomasti.

Tuote esiteltiin helmikuussa 2019 laboratorioalan kansainvälisillä SLAS-messuilla Washington DC:ssä ja se voitti siellä New Product Award – palkinnon.

Lue lisää Sartoriuksen lehdistötiedotteesta
Lisää tietoa Sartoriuksen OEM tuotteista täältä