Mitä kokeilukulttuurin synnyttäminen vaatii?

Kun aletaan haastamaan jo olemassa olevia toimintatapoja, pitää organisaatiossa vallita luottamuksen ilmapiiri. Kokeilukulttuurin synnyttäminen vaatiikiin kaikista eniten juuri luottamusta ja oikeutusta tehdä ja kokeilla. Kun uskalletaan ottaa riskejä, ajatella uudella tavalla ja oppia tehdyistä virheistä, voidaan aidosti synnyttää jotain uutta.

Ne jotka uskaltavat kokeilla, tuottavat myös eniten uusia ideoita.

Klassinen esimerkki kokeilun kautta synnytetyistä innovaatioista on urheilumaailmassa Bill Bowerman, joka loi useiden testien kautta uudenlaisen juoksukengän pohjan. Muutaman rikkoutuneen vohveliraudan jälkeen syntyi Waffle Trainer, josta muodostui myöhemmin yritys nimeltä Nike.

Muutos vaatii luottamusta

Useimmiten suuret innovaatiot lähtevät liikkeelle pienestä ideasta jostain organisaation syövereistä. Yritykset, jotka saavat vietyä nämä ajatuksenhituset asiakkaille saakka, pystyvät muuttamaan toimintaansa ja pärjäämään tulevaisuuden kilpailutilanteessa. Jotta työntekijöiden ideat ja uudet toimintatavat voivat edetä, se vaatii organisaatiolta luottamusta ja kokeiluihin kannustavan turvallisen ympäristön.

Kokeilukulttuuria rakennettaessa on lähdettävä liikkeelle tiimin psykologisen turvallisuuden rakentamisesta. Tämä tarkoittaa ilmapiirin luomista, jossa on turvallista tuoda esiin erilaisia mielipiteitä, kertoa pelkäämättä omista epäonnistumisistaan ja pyytää apua siihen, missä ei koe olevansa parhaimmillaan. Eli turvallisessa ilmapiirissä on kokeilevan kulttuurin perusta.
-Elina Aaltolainen, Milestone

Ota huomioon ainakin nämä kolme asiaa, kun luot kokeilukulttuuria tukevaa organisaatiota.

  • Rakenna yhtenäinen ymmärrys siitä, mitä kokeilukulttuuri tarkoittaa juuri teidän organisaatiossanne. Selkeät rakenteet ja mallit vähentävät vastakkainasettelua ja helpottavat asioiden eteenpäin viemistä.
  • Määrä korvaa laadun. Tee ideoiden tuottamisesta kilpailu ja rakenna ideoiden ympärille prototyyppi mahdollisimman nopeasti. Testaa protoa oikeassa ympäristössä.
  • Mittaa onnistumisia ja epäonnistumisia ja julkaise tulokset aina. Opi viestimään myös epäonnistuneista kokeiluista ja niistä saaduista opeista. Jaa ymmärrystä avoimesti koko organisaatiolle.

Muutummeko itsemme, vai asiakkaamme takia?

Vastaako yrityksemme missio asiakkaidemme tarpeisiin? Miten varmistamme, että tuotamme palveluita joita asiakkaamme tarvitsevat? Miten hyödynnämme asiakasrajapinnassa olevia työntekijöitämme osana tuotekehitystä?

Suurin osa isoista oganisaatioista ei ole valmis kantamaan kokeiluista ja epäonnistumisista syntyviä tappioita, mutta silti haluaisivat lisätä kokeilukulttuuria.
– Jeff Bezos, CEO Amazon

Narrowband IoT -teknologia on yksi esimerkki jonka ympärillä kokeilukulttuuria kannattaa hyödyntää. Se on uusi tapa rakentaa laitteiden tarvitsemat langattomat yhteydet selkeästi aikaisempaa edullisemmin ja luotettavammin. Tämän myötä syntyy paljon uusia ideoita, miten liiketoimintaa voi muuttaa älykkäämmäksi. NB-IoT on samalla hieno esimerkki siitä, miten jo olemassa olevaa verkkoa voidaan laajentaa uudenlaisiin ratkaisuihin.

Teimme yhdessä DNA:n, Enermixin ja Ericssonin kanssa kokeiluja NB-IoT:n ympärillä. Rakensimme sisäilman mittaukseen liittyvän kokonaisuuden, jonka avulla kokeilimme NarrowBand IoT:n toivuutta. Tämä ketterä kokeilu tuotti hyviä tuloksia ja sen avulla pystyimme yhdessä todistamaan teknologian tuomat hyödyt oikeassa tuotantoympäristössä.

Tällaiset pilottihankkeet ovat osa meidän omaa kulttuuriamme ja joita toimitamme viikottain asiakkaillemme. Meidän intohimonamme on tuottaa päivittäin uusia ideoita ja näkemyksiä, joista osa etenee UnSeen Labs –hankkeiksi asti.

Meidän pitää ymmärtää ihmisistä halutessamme enemmän kokeilevaa kulttuuria, että miten johtamien ja ohjaus tukee tätä sekä millaiset toimintatavat auttavat pääsemään haluttuun lopputulokseen.
– Elina Aaltolainen, Milestone

 

Kaipaatko uusia ideoita? Haluaisitko kokeilla esimerkiksi NB-IoT -ratkaisuja osana nykyistä toimintaympäristöäsi?

Ota yhteyttä!

Esa Alanen
050-4874092
esa.alanen@unseen.fi