Tommi Pirttilahti tuo mukaan projektiin käyttäjän näkökulman

Tommi Pirttilahti työskentelee User Insight Lead:ina. Hänellä intohimona on tuoda yhteen teknologia ja ihmisen tarpeet. Tämä auttaa meitä kehittämään tuotteita, jotka saavat ihmiset hymyilemään. 🙂

“Kaikki asiakkaat hyötyvät käyttäjälähtöisestä suunnittelusta”, Tommi sanoo. Sen avulla voimme taata, että ratkaisut ovat sopivia loppukäyttäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa että keräämme tietoa ja palautetta  koko kehitysprosessin ajan. Teknologia ei ratkaise mitään ellei se auta käyttäjiä heidän ongelmiensa kanssa.” 

 

Tommilla on maisterintutkinto sekä Ihmisen ja tekniikan vuorovaikutuksesta Tampereen yliopistosta että psykologiasta Groningenin yliopistosta Hollannista.  Hän haluaa kehittää tuotteita, joita käytetään joka päivä, ja jotka tekevät maailmasta paremman paikan kaikille, hänet itsensä mukaanlukien. Tommin kiinnostus ihmisen käyttäytymiseen lähtee liikkeelle ajasta, jolloin hän asui pitkään ulkomailla Hollannissa, Malesiassa ja Turkissa. Tämä on auttanut häntä ymmärtämään erilaisia ihmistyyppejä, erilaisia tapoja tehdä asioita ja miten erilaiset asiat vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Vapaa-aikanaan Tommi harrastaa valokuvausta ja silloin tällöin hän menee sukeltamaan. Hän on utelias ja luova, innokas kokeilemaan uusia asiota.

“Kannattaa aina muistaa miettiä kokonaiset 360 astetta käyttäjän ympäriltä.  Mitä tapahtuu ennen ja jälkeen varsinaista käyttötapahtumaa? Sillä on oleellinen osuus käyttökokemukseen, tuotteen suunnitteluun ja edelleen taloudellisiin tuloksiin. Tommi auttaa asiakkaitamme saamaan tietoa koko käyttötapahtuman ajalta”, sanoo Esa Alanen, UnSeen:in toimitusjohtaja. 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu voi olla mukana missä vaiheessa kehitysprojektia tahansa, mutta mitä aikaisemmin se otetaan mukaan, sitä enemmän hyötyä siitä on. Käyttäjäkokemus voi olla kaiken lähtökohta, mutta sitä voidaan käyttää myös jo olemassa olevan tuotteen parantamiseen. Kun tutkit mikä on käyttäjälle tärkeää, se auttaa sinua säästämään kustannuksia jatkossa: pystyt suuntaamaan kehityspanokset juuri niihin asioihin joita käyttäjät haluavat oikeasti käyttää.

Oletko koskaan törmännyt oveen, joka aukeaakin eri suuntaan mitä ajattelit? Ovi saattaa näyttää hyvältä, mutta sitä ei ole suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Pienellä panostuksella siitäkin olisi voinut tulla vielä parempi. Samalla tavalla sinulla saattaa olla erinomainen idea, mutta jos toteutusvaiheessa siitä ei tehdä näppärää käyttää, hukkaat aikaa, rahaa ja pahimmassa tapauksessa tuotteen maineen. Investointi on suuri, mutta tulos ei ole se mitä asiakas sen olettaa olevan.

UnSeen auttaa ihmisiä isoissa ja pienissä yrityksissä viemään uusia teknologiaideoita eteenpäin nopeasti ketterien kokeiluiden avulla. Käyttäjien todelliset tarpeet tutkitaan usein jo ennen kuin rakennetaan ensimmäinen prototyyppi. Haluamme viedä käyttäjäkokemuksen ja prototyypin testattavaksi oikeille käyttäjille mahdollsimman nopeasti, mahdollisimman autenttiseen käyttöympäristöön. Näin suunnanmuutokset on nopeita tehdä ja sivupolku jää mahdollisimman lyhyeksi.

“Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja käyttäjäkokemuksen korostaminen on oleellinen menestystekijä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Jokaisen yrityksen tulisi käyttää tätä ajattelutapaa. Parhaat hyödyntäjät rakentavat voimakkaan kilpailuedun sen avulla, Tommi sanoo.