Solita: Skaalautuva arkkitehtuuri vahvistaa Agile Data -tietovarastopalvelua

UnSeen Labs-projektissa määriteltiin uusi skaalautuva ohjelmistoarkkitehtuuri joustavalle tietovarastolle. Ratkaisu helpottaa suurten tietomäärien syöttämistä järjestelmään ja auttaa tehostamaan tiedon prosessointia. Solita sai selkeän suunnan, johon ratkaisun kehittämistä kannattaa jatkaa.

”Tämä oli juuri sitä mitä meillä oli mielessä, nopea ja helppo projekti osaavien ihmisten tekemänä. Saimme uuden ja tuoreen näkökannan, kuinka kehittää ratkaisuamme eteenpäin,” sanoo Pasi Jalonen Solitalta

Haaste: Joustava datan välivarastointi

Solita haluaa tarjota uusia innovaatiota ja tuotteistettuja ohjelmistoratkaisuja asiakkailleen. Uudet ideat lähtevät usein liikkeelle asiakkaiden tarpeista tai niitä löytyy organisaation sisältä. Solitalla innovaatioita tuetaan sisäisesti “Kiihdyttämö”-projekteilla, käyttämällä ketteriä menetelmiä, lean-ajattelulla ja startupmaisella toimintatavalla.

Agile Data-projektieissa Solita kerää suuria määriä dataa erilaisista lähteistä ja tieto täytyy välivarastoida. Lisäksi sitä on pystyttävä käsittelemään ja varastoimaan tehokkaasti. Datan lähteenä on tyypillisesti IoT-laitteita, joiden tarjoama datamäärä vaihtelee paljon.

Tyypilinen haaste kehitysprojekteissa on löytää osaavia ihmisiä, jotka ovat saatavilla kun tarvitaan. Lisäksi heillä pitää olla riittävästi aikaa arvioida erilaisia vaihtoehtoja. Kehitystyön hankkiminen yrityksen ulkopuolelta kiihdyttää kehitystä silloin, kun omat osaajat eivät ole saatavilla oikealla hetkellä.

Ratkaisu: Arkkitehtuurin kehitys UnSeen Labs:ssa

Solitalla uusia ratkaisuja kehitetään yleensä sisäisesti, mutta resurssiongelman ratkaisemiseksi päätettiin käyttää yhteistyökumppanina UnSeenia.

Labs-projektin aloittaminen oli nopeaa ja ketterää. Tutkimuksen tavoite käytiin aluksi yhdessä läpi ja se saatiin nopeasti kristallisoitua. Yhden viikon Labs-hankkeen aikana tehtiin selvitystyö, käytiin läpi erilaiset vaihtoehdot ja lopputuoloksena syntyi ehdotus parhaasta arkkitehtuuriratkaisusta. Tulokset ja etenemisehdotus käytiin lopuksi läpi yhdessä Solitan kanssa.

Työskentely UnSeenin kanssa oli helppoa ja yhteinen ymmärrys tutkimuksen painopisteistä löydettiin nopeasti. Alkuselvityksiin, määrittelyihin ja byrokratiaan ei kulunut paljon aikaa. Työ aloitettiin välittömästi ja saatiin valmiiksi jouhevaksi.

Tuloksena syntyi uusi, skaalautuva palveluarkkitehtuuri pilvessä olevien tiedostojen muokkaamiseen. Tämä auttaa suurten tietomäärien siirtämisessä ja käsittelyn tehostamisessa.

Tulokset: Selkeä suunta tuotekehitykselle

Projektin tavoitteet saavutettiin ja Solita oli tyytyväinen tuloksiin. Tämän arkkitehtuurityön myötä Solitalla on selkeä tekninen suunta ja näkemys kuinka projektia kannattaa jatkaa. Ajattelu selkiytyi ja haasteista tuli paremmin hallittavia.

“UnSeen:illa on poikkeuksellinen yhdistelmä teknistä, tuotekehitys- ja liiketoimintaosaamista. – Laaja-alainen, mutta samalla syvä näkökulma. Oli helppoa löytää oikea kulma ongelman ratkaisemiseksi, puhumattakaan mutkattomasta lähestymistavasta,” sanoo Pasi Jalonen, Solita Agile Data Solutions

 


Solita on digitaalisen liiketoiminnan konsultointi- ja palveluyritys, joka yhdistää liiketoimintaprosesseja, sisältöä ja teknologiaa mullistavalla tavalla. Solita auttaa asiakkaita menestymään ja luomaan uutta liiketoimintaa ja digitaalisia palveluita mukaan lukien palvelumuotoilu, ketterät toimintatavat, analytiikka ja pilvipalvelut.

www.solita.fi