6 tapaa saada lentävä lähtö kehityshankkeelle – koe tuotteistus ennakkoon koetuotteistamalla

Muhiiko mielessäsi idea uudesta tuotteesta tai palvelusta, mutta et ole varma löytyykö sille ostajia? Tässä artikkelissa kerromme kuusi hyväksi havaittua tapaa hyödyntää koetuotteistusta kilpailukyvyn kehittämisessä ja investointipäätösten tekemisessä.

 1. Edistä jumissa olevaa ideaa
 2. Hanki todisteet myytävyydestä
 3. Tutki tekninen valmius
 4. Innosta organisaatiosi liekkeihin
 5. Todista oletus vääräksi
 6. Konkretisoi datan hyödyt

BONUS: Salaiset aseet koetuotteistuksen toteuttamiseen

Mitä on koetuotteistus?

Koetuotteistuksessa testataan idean tai ratkaisun myytävyyttä. Sen avulla esittelet asiakkaillesi tuotteesi tai palvelusi oleellisimpia osia lopullista ratkaisua vastaavassa muodossa.

Koetuotteistusta tekemällä saat suoraan asiakkailtasi tai sidosryhmiltäsi palautetta siitä, miten idea käytännössä toimii ja miten se kannattaisi toteuttaa. Useinhan on tärkeää katsoa asiaa ”laatikon ulkopuolelta”, jotta ratkaisusta hioutuu timantti. Näin toteutus osuu heti kerrasta paremmin maaliinsa.

Seuraavien kuuden tavan avulla koetuotteistus voi muuttaa sinunkin työsi mielekkäämmäksi ja avata menestyksen polkuja.

1. Edistä jumissa olevaa ideaa

Usein yrityksissä jo tiedetään kehitystarpeen olevan hyvä idea. Se vain ei ole vielä jäsentynyt riittävän konkreettiseksi, jotta sitä voisi lähteä edistämään. Tämä voi johtua monimutkaisesta toimintaympäristöstä tai siitä, että hanke koskettaa useampaa osastoa tai yritystä. Tai kerta kaikkiaan työkiireiltä ei jää aikaa tarvittavalle jäsentelytyölle ja idean edistämiselle.

Tätä ongelmaa korjaamaan kehitimme koetuotteistuksen UnSeen Buzz -palvelun. Se on hankkeesi elinkaaren starttipiste, jonka avulla löydät parhaan etenemistavan hankkeellesi. Se ei vielä ratkaise käsillä olevaa haastetta, mutta auttaa hahmottamaan seuraavat askeleet kehityspolulla. Kolmisen tuntia kestävä yhteinen keskustelu on kaikki mitä tarvitaan, ja jumissa oleva ideasi on liikkeellä.

2. Hanki todisteet myytävyydestä

Koetuotteistuksen perusajatus on, että investoinnin tulee osoittautua kannattavaksi, ennen kuin kehityshanke käynnistetään. Siksi koetuotteistusta kannattaa käyttää myytävyyden todistamiseen.

Koetuotteistus auttaa myytävyyden perustelemisessa esimerkiksi näin:

 • Voit demonstroida ideaasi konkreettisesti potentiaalisille asiakkaille tapaamisessa tai messuilla. Keskittyminen ja palautteen taso on taatusti parempi kuin 20-sivuisen esityksen pitäminen. Konkretia usein avaa sanaiset arkut ja saat vedenpitäviä todisteita.
 • Voit antaa luottoasiakkaidesi kokeilla ideaasi käytännössä. Omat luottoasiakkaat ovat usein kultaakin arvokkaampia, kun lähdetään kokeilemaan uuden kehittämistä. Heille voi esitellä vapaammin uusia ideoita ja aihioita. Sinulle selviää, onko asiakkaalle ideasta mitään arvoa – ja samalla olet löytänyt ensimmäiset potentiaaliset asiakkaat.
 • Voit datan avulla osoittaa, että tiettyä ominaisuutta, tuotetta tai palvelua käytetään ahkerasti.

Joskus myös todisteiden puute on hyvä asia. Ihmiset tapaavat avata sanaisen arkkunsa, varsinkin jos idea ei ole toimiva. Sekin on arvokas tieto. Jos asiakas ei löydä mitään hyötyä ratkaisusta, säästät rahaa parempien ideoiden toteuttamiseen. Lue lisää, miksi nopea epäonnistuminen on tuotekehittäjän unelma ja liiketoiminnan mahdollisuus.

3. Tutki tekninen valmius

On tilanteita, joissa idea tai keksintö on hyvä, mutta sen tekninen toimivuus epäilyttää. Saatat päätyä pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

 • Saadaanko tätä toimimaan haluttujen parametrien tai olosuhteiden puitteissa?
 • Voiko tätä ratkaista ohjelmistolla?
 • Löytyykö markkinasta valmis laite, jonka integrointi osaksi omaa järjestelmää vaatii tutkimista ja kokeilua?
 • Tarjoaako puolivalmis ratkaisu riittävästi toiminnallisuuksia ja haluttuja käyttötapoja?
 • Voisiko bisnesongelmani tai ideani ratkaista integroimalla kustannustehokkaasti valmiita laitteita tai saatavilla olevia lähdekoodeja?
 • Parantaako tämä nykyisen systeemini käyttökokemusta tai suorituskykyä?
 • Saanko toimintaympäristöstä dataa, jota voisin hyödyntää liiketoiminnassa?

Koetuotteistus vastaa näihin kysymyksiin prototyyppien avulla. Prototyypillä testataan ideaa käytännössä ja kerätään käytönaikaista dataa. Tulosten avulla osaat päättää, miten ideasi kanssa kannattaa jatkaa.

4. Innosta organisaatiosi liekkeihin

Tyypillinen haaste digitalisoituvassa maailmassa on se, että koneita, laitteita ja järjestelmiä on myyty vuosikaudet, mutta hiipumisen merkit alkavat pikkuhiljaa näkyä viivan alla. Kilpailukyky rapautuu, digitalisointia ei osata hyödyntää ja rahaa ei tahdo riittää investointeihin. Yhä useampi organisaatiossa alkaa olla huolissaan tulevaisuudesta.

On inhimillistä, että nämä vaaran merkit aiheuttavat helposti voimattomuutta. Silloin vaatii rohkeutta investoida pienikin summa. Muutokselle täytyy kuitenkin antaa mahdollisuus.

Koetuotteistuksen avulla lähdemme usein liikkeelle pienestä ja tärkeästä asiasta: tehdään kustannustehokas kokeilu, jonka tuloksena on jotain konkreettista esiteltävää johtoryhmälle. Tämä jos mikä synnyttää liikehdintää ja visiointia, niin puolesta kuin vastaan. Keskustelu, innovointi ja konkretia on avain budjetin saamiseen. Uusiutuminen sekä uuden tekeminen antaa lisäksi kummasti motivaatiota koko henkilökunnalle ja pitää osaajat talossa.

5. Todista oletus vääräksi

Mikä onkaan kiusallisempaa kuin itsestään faktoittuvat hypoteesit? Nämä ovat vaarallisia ajatuskulkuja, missä fakta ja fiktio sekoittuvat, ja oikea päätös jää tekemättä. Tällainen sekoittuminen voi tulla vastaan, kun vahva visio ja mutu jyräävät faktat tieltään.

Usein lopputulos tällaisesta päätöksenteosta on tuotekehityksessä se, että uusi ominaisuus otetaan kentällä vastaan tyrmistyneenä. Eikö tätä kysytty asiakkailta? Toimiiko tämä teknisesti?

Ilkeintä on, jos myynti on myynyt ominaisuuden, jota ei voi toteuttaa tai joka on holtittoman kallis – mutta sitä ei uskota! Tämä pitää joskus todistaa konkreettisesti. Koetuotteistuksessa molemmat vastaukset, kyllä ja ei, ovat samanarvoisia. Fail fast on usein parempi tulos kuin väkisin tuotettu onnistumisen väljähtynyt tunne.

6. Konkretisoi datan hyödyt

Kerätyn datan laiskottelu tietokannassa tai datan puute molemmat ovat turhauttavia tilanteita. Liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen vaatii osaamista koko ketjusta datan lähteiltä käyttäjälle/ohjattavalle järjestelmälle, jotta

 • datan arvon voi konkretisoida
 • datan arvoa voi mitata
 • voidaan ennen kaikkea laskea, onko investointi kannattava.

Koetuotteistuksen avulla toteutetaan yksi tai useampia käyttötapaus, jossa datan ja käyttäjän välille luodaan arvoa tuottava ketju. Ratkaisu sisältää elementit datan keräämisestä, analysoinnista, prosessoinnista, toiminnanohjauksesta ja/tai visualisoinnista. Osa näistä voi olla jo valmiina, joten koetuotteistuksessa keskitytään puuttuviin osiin.

Koetuotteistuksen ratkaisua ei tehdä tuotannolliseksi ennen kuin datan ja ratkaisun hyödyt on todistettu. Tällä tavalla päästään testaamaan ja kokeilemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kohtuullisilla kustannuksilla.

Mitä seuraavaksi – kuinka koetuotteistusta tehdään käytännössä?

Nyt on selvää, että koetuotteistusta voi käyttää monella eri tavalla hyödyksi liiketoiminnan kehittämisessä. Mutta miten koetuotteistuksen kanssa kannattaa lähteä liikkeelle? Miten niitä todisteita myytävyydestä käytännössä etsitään?

Käy tutustumassa kahteen salaiseen aseeseen, joiden avulla onnistut koetuotteistamisessa.