Näin toimii avoin innovaatiotoiminta: uusia ideoita, kustannussäästöjä ja parempia tuotteita

Monessa yrityksessä ajatellaan, että tuotteet ja palvelut pitää kehittää täysin yrityksen sisällä. Ehkä ajatus on, että näin varmistetaan oleellisen tiedon ja ydinosaamisen säilyminen yrityksessä – varsinkin, kun kyse on innovaatiotyöstä ja uusien tuotteiden ja palveluiden konseptoinnissa.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Itsekseen ongelmien kanssa painimiselle on nimittäin parempikin vaihtoehto: avoin innovaatio.

Avoin innovaatio saa innovaatiotoiminnan kukoistamaan

Amerikkalainen organisaatioteoreetikko Henry Chesbrough määritteli termin avoin innovaatio jo vuosituhannen alussa, mutta viime aikoina se on noussut yhdeksi vallitsevista modernin innovaatiotoiminnan trendeistä.

Avoin innovaatio tarkoittaa organisaatioiden avautumista ulkopuolisille osapuolille, kuten yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja tutkimuslaitoksille. Tavoitteena on hyödyntää ulkopuolista osaamista, ideoita ja resursseja tuotekehityksessä. Yhteistyö ja kumppanuudet ovat keskeisessä roolissa avoimen innovaation strategioissa.

Avoimen innovaation avulla organisaatio jakaa innovointiin liittyviä riskejä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tämä pienentää taloudellisia riskejä ja varmistaa kriittisten osaajien säilymisen tuottavissa projekteissa. Lisäksi ulkoiset kumppanit tuovat mukanaan oman osaamisensa ja resurssinsa, mikä vähentää yksittäisen organisaation vastuuta innovaatioista.

Avoimen innovaation käyttö auttaa myös luomaan ja vahvistamaan organisaation innovaatiokulttuuria. Se kannustaa avoimuuteen, yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen sekä luo ilmapiirin, jossa luovuus ja innovatiivisuus kukoistavat.

Avoin innovaatiotoiminta käytännössä

Ulkoisten innovaatiopalveluiden avulla yritys saa arvokasta tukea ja resursseja kehitysprosessin eri vaiheisiin ja tarpeisiin.

1. Ideoiden hankinta ja kiteyttäminen
Ulkoiset innovaatiopalvelut voivat auttaa löytämään uusia ideoita ja innovaatioita tai kiteyttämään asiakastarpeen, joka tukee innovaatiovaihetta. Voit myös paremmin hallita innovaatioprosesseja ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia.

2. Innovatiiviset menetelmät ja työkalut
Ulkoisten innovaatiopalveluiden tuottaja tuo pöytään innovatiivisia menetelmiä, lähestymistapoja ja työkaluja tai käytännön ratkaisuja sekä tekniikoita, jotka edistävät luovuutta, prototyyppien kehittämistä ja ideoiden testaamista.

3. Räätälöity palvelu
Ulkoiselta innovaatiopalveluiden tarjoajalta voit odottaa organisaatiosi tarpeisiin räätälöityä palvelua. Palveluntarjoajan tulisi olla valmis ymmärtämään organisaatiosi tavoitteet, haasteet sekä resurssit ja tarjoamaan palveluita, jotka vastaavat näitä tarpeita.

4. Yhteistyö kumppaneiden kanssa
Ulkoisten innovaatiopalveluiden avulla löydät yhteistyökumppaneita tuotekehityksesi tueksi. Näin pääset hyödyntämään tehokkaasti ulkopuolista erityisosaamista, mikä nopeuttaa tuotekehitysprosessiasi.

5. Koulutus ja neuvonta
Ulkoiset innovaatiopalvelut voivat tarjota koulutusta ja neuvontaa tuotekehitykseen liittyvissä aiheissa. Tähän voi sisältyä työpajojen järjestämistä, valmennuksia sekä seminaareja, joissa jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä. Koulutusten avulla kehität tiimisi osaamista ja vahvistat organisaatiosi innovaatiokulttuuria.

Avoimen innovaatiotoiminnan hyödyt

Avoimen innovaatiotoiminnan hyödyistä saadaan parhaiten kaikki irti, kun todellinen tarve ja tavoitteet on määritetty. Meidän kokemuksemme on, että innovaatiokumppani kannattaa ottaa avuksi jo määrittelyvaiheeseen, jolloin tilannekuvan rakentamiseen saa ulkoista näkemystä. Näin hankkeesi saa lentävän lähdön, innovaatioprosessi on tehokaampi ja osumatarkkuus paranee.

Näin valitset parhaiten omiin tarkoituksiisi sopivan palveluntarjoajan ja varmistat, että saat tarvitsemasi tuen ja resurssit tuotekehityksesi onnistumiseksi. Pätevä palveluntarjoaja auttaa sinua hankkimaan todisteet myytävyydestä, mikä takaa osumatarkkuutta tuotteistamisessa.

Punnitse vielä hetki avoimen innovaation hyötyjä:

  • Laaja ideoiden kirjo: Avoimen innovaation kautta saat mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia näkökulmia ja ideoita, joita et ehkä olisi löytänyt suljetun tiimin tai organisaation sisältä.
  • Tehokas ongelmanratkaisu: Voit käyttää avoimen innovaation menetelmiä ratkaisemaan ongelmia osallistamalla suurempaa joukkoa. Kun laajempi osallistujaryhmä jakaa keskenään näkemyksiään ja tietämystään, ratkaisujen löytäminen voi olla nopeampaa ja tehokkaampaa.
  • Kustannussäästöt ja resurssien jakaminen: Avoimessa innovaatiossa hyödynnetään muiden yritysten tai yhteisöjen resursseja ja osaamista, mikä voi vähentää kustannuksia ja lisätä projektien toteutettavuutta.
  • Tuotekehitys ja parannukset: Avoimen innovaation kautta saadaan palautetta ja ideoita olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä uusien tuotteiden kehittämiseksi.
  • Yhteisön sitouttaminen: Avoimessa innovaatiossa asiakkaat ja yhteistyökumppanit pääsevät vaikuttamaan suoraan tuotteiden ja palveluiden kehitystyöhön, mikä vahvistaa hyviä asiakassuhteita.

Meidän kanssamme yhteistyössä tehty avoin innovaatiotoiminta tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden liiketoimintasi edistämiseksi. Olemme vuodesta 2015 innovoineet yhdessä asiakkaidemme kanssa avoimesti. Ota yhteyttä niin selvitetään bisnespotentiaali ennenäkemättömällä tavalla.