KEKO Ekosysteemi: Teknologia-asiantuntijana tuhatvuotista prosessia hiomassa

Vanha asiakkaamme KONE pyysi meitä mukaan KEKO-ekosysteemihankkeeseen teknologia-asiantuntijan rooliin. Yhtenä KEKO:n tavoitteena on parantaa digitaalista tiedon hallintaa rakennustyömailla ja etsiä uusia sovelluksia työn tehostamiseksi.

Tällä kertaa kohteena ei ollut enempää eikä vähempää kuin koko ihmiskunnan ikäinen haaste: rakentaminen. Sen lähtöongelmana on logistinen palapeli, jossa materiaalien, työkalujen, ihmisten ja olosuhteiden pitäisi kohdata sopivalla hetkellä oikeassa paikassa. Mieluiten mahdollisimman tiiviillä tahdilla.

Rakentamisessa käytetään paljon tietotekniikkaa ja erityisesti rakentamisprosessin alkuvaihe suunnitteluineen ja materiaalinhallintoineen on jo pitkälti digitalisoitu. Tilanne on kuitenkin toinen, kun päästään varsinaiseen rakennusvaiheeseen. Tekeminen on pääosin manuaalista, kun materiaaleja ja työkaluja siirretään työmaan sisällä, tavaraa lyödään seinään kiinni ja eteen tuleviin ongelmiin pyritään reagoimaan. Tästä vaiheesta ei kerry digitaalista tietoa, vaikka tehokkuuden parantamisessa juuri tieto on merkittävässä roolissa.

Ikiaikaista ongelmaa ratkaisemassa

Rakentamisessa on mukana niin paljon toimijoita, rajapintoja ja intressejä, ettei mikään yritys voi digitalisoida rakentamista yksinään. Tämän vuoksi suomalainen KEKO-ekosysteemi kokoaa yhteen eri tahoja, joiden päämäärä on rakentaa yhteinen digitaalinen alusta. Alusta digitalisoi ja tarjoaa tietoa rakentamisvaiheessa sekä toimii pohjana rakennuksen käytönaikaiselle tiedonsiirrolle ja sovelluksille.

KEKOn taustalla on ajatus, että pystymme rakentamaan Suomessa toimivan ratkaisun, jota voi hyödyntää menestyksekkäästi myös ulkomailla. Pienellä Suomella on muutamia lyömättömiä etuja tällaisessa supermutkikkaassa kehityshankkeessa: Yritystemme välinen yhteistyö on mutkatonta, kehitystyön sykliajat lyhyitä, byrokratia on pientä, teknologia on hyvin hallussa ja ihmiset ovat yleisesti hyvin myönteisiä uusille ajatuksille. Tämä on hyvä paikka kokeilla asioita nopeasti ja sitten skaalata onnistuneimmat ideat isompaan mittakaavaan ulkomailla.

UnSeenin tehtävä oli auttaa KEKO-hankkeen teknisten ratkaisujen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä niiden toimivuuden mittaamisessa.

Näkymätöntä tekniikkaa

Rakentajien ja työmaalla työskentelevien ihmisten ongelmat ovat hyvin käytännönläheisiä. Joskus ongelmana on puuttuva materiaali, kadoksissa oleva työkalu tai työnjohtajalta tarvittava mielipide.

Emme halua tunkea rakentajille tekniikkaa, joka itseasiassa lisää työn määrää. Sen sijaan tavoitteena oli löytää ratkaisuja, jotka toimivat ilmeettömästi taustalla ja auttavat nopeuttamaan hommia – joilla on aidosti kysyntää markkinoilla. Tätä varten kävimme hyviä keskusteluja YIT:n asiantuntijoiden kanssa ideoista, jotka voisivat tuoda hyötyä. Keskusteluissa kävi ilmi, että muun muassa työmaan sisäiselle tiedonsiirtoverkolle, automaattiselle paikannukselle ja olosuhteiden seurannalle on tarvetta.

Yksi konkreettisista askelista oli rakentaa työmaalle tamperelaisen Wirepas:in teknologiaan perustuva tiedonsiirtoverkko ja tutkia sen kyvykkyyttä, paikannuskykyä ja verrata sitä nykyaikaiseen RFID-pohjaiseen ratkaisuun.

Kohteiden anturoinnissa ja paikantamisessa päädyimme Unseen Labs -reseptiin, jonka olemme tämäntyyppissä hankkeissa todenneet hyväksi. Hyödynsimme kaupallisia tuotteita sellaisenaan ja osaan teimme ohjelmistoparannuksia, jotta varmistuttiin jouhevasta kokeilusta. Kaikkiin ideoihin ei löytynyt valmiita sensoreita riittävillä ominaisuuksilla – ne tyypillisesti toteutamme itse. Tässä projektissa rakensimme verkkoon liitettävät mikrokokoisen lämpökameran sekä rakennuspölyä mittaavat sensorin.

Kokonaisuutena projekti oli antoisa mutta erittäin monimutkainen. Se on onneksi meidän leipälajimme, joten kokonaisuus saatiin toimimaan kuten oli ajateltu ja toteutuksen aikana saadut opit näkyvät toimivassa lopputuloksessa. Wirepas:n verkko täytti siihen kohdistetut odotukset mainiosti. Signaali saatiin kuulumaan koko rakennuksessa, ja paikannus onnistui lupausten mukaisesti.

Työmaan pulssi esiin

Hankkeessa rakennettu verkko sensoreineen on kuin työmaan stetoskooppi, joka pystyy keräämään tilannetietoa digitaaliseen muotoon automaattisesti. Tämä tieto mahdollistaa myös erilaiset sovellukset, kuten vaikkapa työmaan navigaattorin, joka ohjaa tarvittavan työkalun tai materiaalipinon luo.

Verkkoon on helppo lisätä uusia sensoreita tai sovelluksia, jotka osaltaan kasvattavat yhteistä tietomassaa ja innovointimahdollisuuksia. Matkan varrella keräsimme myös arvokasta tietoa siitä, mitkä ratkaisut ovat erityisen tärkeitä rakentajille. Yksi tällaisista potentiaalisista ideoista ja iso kiinnostuksen aihe oli rakennuspölyn automaattinen seuranta.

Liiketoimintahyödyt kiikarissa

Vaikka alkuun mietin, pystymmekö tuomaan tähän tuhatvuotiseen prosessiin jotain uutta, kehitettävää löytyi välittömästi. Tällaisessa teknologiahankkeessa on oleellista pitää mielessä tärkein tavoite: hienojen ideoiden takaa pyritään löytämään ja todistamaan niiden tuottama liiketoimintahyöty. Se maksaa vaivan palkan ja tuottaa kilpailuetua. Ketterästi etenevä UnSeen Labs -toimintamallimme on rakennettu juuri tällaista tietä raivaavaa toimintaa varten.

Heräsikö idea? Ota yhteyttä