Lisää osumatarkkuutta tuotekehitykseen – UnSeen Labs uudistui

Uudet innovaatiot ovat yritysten kilpailukyvyn kivijalka. Tästä huolimatta suomalaisten yritysten investoinneista leijonanosa käytetään koneisiin ja seiniin samalla, kun tutkimus- ja kehitystyöhön jää vaivaiset neljä prosenttia.

Trendin taustalla piilee varmasti monta syytä, mutta yksi on varma. Pahimmillaan tuotekehitys on arvaamatonta riskibisnestä ja riskien ottaminen vaatii rohkeutta – se kellä ei sitä ole, jättää innovaatioihin panostamisen mieluummin väliin.

Todellisuudessa näin ei tarvitse olla. Kun innovointiprosessiin otetaan jo varhaisessa vaiheessa mukaan tarpeeksi faktaa ja tutkittua tietoa, maaliin osuminen on huomattavasti helpompaa ja jopa todennäköistä. Tähän tarpeeseen syntyi UnSeen Labs – jo vuonna 2015.

Ketteriä kokeiluja ja varhaista testaamista

Perinteisesti innovaatioita on lähestytty paperinmakuisesti: tärkeintä oli hienon PowerPoint-esityksen avulla vakuuttaa yrityksen management-taho, jotta he sijoittaisivat rahaa tuotekehitykseen. Ideaa ei testattu tai sen liiketoimintavaikutuksia tutkittu paperin ulkopuolelta, vaan sitä lähdettiin toteuttamaan sokkona. On selvää, että tällöin matkan varrella piilee monta yllätystä ja maaliin osuminen on epävarmaa.

UnSeenillä asiat päätettiin tehdä toisin. Emme antaneet asiakkaidemme lähteä soitellen sotaan, vaan autoimme testaamaan innovaation jo varhaisessa vaiheessa. Usein testaaminen edellytti jonkin kriittisen teknologia- tai bisnesongelman ratkaisua, jossa hyödynsimme ainutlaatuista ymmärrystämme bisneksen, softan ja raudan pyhästä yhdistelmästä.

Kun villakoiran ydin oli kaivettu esiin eli testaamisen esteenä ollut ongelma tunnistettu ja ratkaistu, pystyttiin ideaa koeponnistamaan ketterän kokeilun tai rakentamamme prototyypin avulla joko suoraan loppukäyttäjällä tai laboratoriossa. Saimme välittömän palautteen siitä, kannattaako tuotekehitysprosessia jatkaa. Tällä tavoin pääsimme todistamaan niin onnistumisia kuin myös toisenlaisia onnistumisia: jotkin ideat eivät vain lentäneet.

On totta kai pettymys, kun hyvältä kuulostava idea osoittautuu sudeksi, mutta ainakaan siihen ei kulunut massiivisia summia rahaa ja energiaa.

”Tämänhän minä tilasin, mutta en minä tai asiakkaani tällaista tarvitse”

 Hyvä uutinen on se, että ketterät kokeilut yrityksissä ovat lisääntyneet ja sokkona eteneminen vähentynyt. Huono uutinen on se, että onnistunut kokeilu ei vielä ole tae siitä, että käsissä on vuosisadan voittajatuote tai -palvelu. Todellista menestystä on luvassa vain, kun uusi tuote vastaa johonkin bisnes- tai asiakastarpeeseen. Se voi olla esimerkiksi uusi tuote tai tuotekategoria, tuotteen parantaminen, langattomien yhteyksien lisääminen olemassa olevaan tuotteeseen, tai datan kerääminen prosessista sen optimoimiseksi. Mutta jonkun täytyisi siitä maksaa, jotta sitä voi liiketoiminnaksi kutsua.

Jos ketterä kokeilu ei kerro koko totuutta, onko tuotekehityksen lopputuloksen ennustaminen sittenkään mahdollista?

 Kyllä on. Alkuperäinen Labs oli hyvä ja tuotti arvokasta tietoa. Tuloksekas ennustaminen vaatii kuitenkin vielä enemmän paukkuja prosessin alkupäähän. Tämän oivalluksen avulla viritimme Labsimme palvelemaan asiakkaitamme vieläkin paremmin.

Saammeko esitellä, uudistunut UnSeen Labs

Uudistuneessa Labsissa kaikki lähtee asiakkaan tarpeen määrittämisestä ja prosessi etenee tarve-, ei ideavetoisesti. Tarve kiteytetään, ja siihen ideoidaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot ja toteutussuunnitelma – teknisiä speksejä ei siis tarvita ollenkaan, ne kirkastuvat matkan varrella. Samalla määritellään mittarit, joiden avulla ratkaisun toimivuutta voidaan seurata faktapohjaisesti. Mittareilla voidaan seurata sekä kaupallisia että teknisiä asioita kuten esimerkiksi  idean kiinnostavuutta, tekniikan toimivuutta, käyttöönottoastetta, säästettyä rahaa tai sitä, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan ideasta. 

Vasta tämän jälkeen siirrytään vanhasta Labsista tuttuun kokeiluvaiheeseen: idean pohjalta rakennetaan prototyyppi, jonka avulla testataan tekniikan toimivuus ja kerätään palaute valituilta testiryhmiltä. Aiemmin määriteltyjen mittareiden valossa analysoidaan ja opitaan, mikä toimii ja mikä ei. Mahdolliset puutteet korjataan ja ratkaisua testataan uudelleen.

Labsin askelmerkeillä edeten ratkaisu voidaan todeta hyväksi ja kehittää tuotteeksi tai palveluksi ilman, että sen vuoksi kukaan menettää yöunensa. Ei ole hienompaa tilannetta, kuin nähdä hymyilevä asiakas UnSeen Labs-projektin valmistuttua. Niinpä meidän uudistettu Labs varmistaa sen, että kokeilut vastaavat oikeisiin kysymyksiin ja tutkimusrahoilla saadaan riittävästi tietoa isojen investointien tekemistä varten.

UnSeen Labs – konkreettista bisnes- ja tuotemuotoilua jo vuodesta 2015! 

Tutustu uudistuneeseen UnSeen Labsiin