Rajatonta kasvua vähemmillä resursseilla – näin luot taloudellista etua kestävyysajattelulla

VAROITUS! Tämä sivu sisältää kestävää liiketoimintaa edistäviä salaisuuksia.

Kestävyysajattelu – modernin liiketoiminnan perusta

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kokonaisvaltaisen kestävyyden eli taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamista.

  • Taloudellinen kestävyys tarkoittaa liiketoiminnan vakavaraisuutta ja stabiileja rahavirtoja.
  • Ekologinen kestävyys tarkoittaa resurssiviisautta ja ympäristövaikutusten minimointia.
  • Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sosiaalisten arvojen, kuten ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin olettamusta toiminnassa.

Niin liiketoiminta kuin sen vaikutuksetkin tulee olla linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa, jotta liiketoiminta voidaan määritellä aidosti kestäväksi. Miten tämä sitten tapahtuu?

Resurssiviisaus – silkkaa säästöä

Kestävyysajattelulla voidaan saada suuriakin hyötyjä. Helpoin tapa olla resurssiviisas on suunnitella tuotteet kiertotalousperiaatteiden mukaisesti niin, että niihin niiden valmistamiseen ja käyttöön kuluu mahdollisimman vähän materiaalia, sähköä tai muita suoria ympäristövaikutuksia. Mitä vähemmän kuluu materiaalia tai sähköä, sitä vähemmän syntyy valmistekustannuksia, mikä puolestaan luo taloudellista etua. Tällöin voidaan joko laskea tuotteen hintaa tai nostaa katetta.

Käytännössä resurssiviisaus on esimerkiksi tuotannon optimoimista, komponenttien materiaalitehokasta suunnittelua tai toimintojen toteuttamista älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla.

Palvelut – lisää bisnestä

Vähäpäästöisen ja edullisen tuotteen haasteena on kasvava uusien tuotteiden valmistusmäärä. Kun uusi tuote valmistetaan kiertotalousperiaatteiden mukaisesti vähäpäästöiseksi, ja hyödynnetään taloudellinen etu laskemalla tuotteen hintaa, voivat myynti- ja tuotantomäärät nimittäin kasvaa. Tällöin kokonaispäästötkin saattavat kasvaa.

Myynnin ylläpito ja kasvattaminen on kaikille yrityksille olennainen tavoite, mutta kuinka se tehdään ekologisesti? Yksi ratkaisu on tutkia erilaisia palvelumalleja, joilla voidaan luoda bisnestä ilman ympäristövaikutuksia.

Pohdi hetki, mitä se tarkoittaisi, jos yrityksesi strategia olisikin pidentää tuotteiden ikää niin, että tuotemyynti itse asiassa jopa vähenee, mutta liikevaihto kasvaa relevanttien palveluiden myynnillä.

Miten digitalisaatio auttaa luomaan kestävää liiketoimintaa?

Digitalisaatio tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia kestävään liiketoimintaan. Sen avulla voimme kerätä tuotteesta oleellista tietoa ja hyödyntää sitä erilaisten palveluiden rakentamisessa ja tarjoamisessa. Digitalisaatio vähentää tuottamatonta työtä, pienentää resursseja tuhlaavien virheiden mahdollisuutta ja ohjaa luomaan kestävämpiä ja tehokkaampia tuotteita tai palveluita. Sen tuloksena saadaan reaalisen tietoon perustuvaa työn ja toiminnan ohjausta. Tämä tuo liiketoimintaan epäreilua kilpailuetua ja mainehyötyjä.

Varsinkin palvelutuotannossa digitalisaatio on avainasemassa. Monille tuttu esimerkki aiheesta on ennakoiva huolto. Täsmälliset huoltoja ennakoivat toimet pidentävät laitteen käyttöikää, ennakoivat tuotannon katkot ja ohjaavat myös palveluntarjoajan tuotekehitystä sekä palveluntuotantoa.

Mutta mitäpä jos tuote on alun perin suunniteltu niin, että sen ympärille voi rakentaa rajattomasti palveluita? Olipa kyse sitten yksittäisestä palvelusta, palvelupaketista tai jatkuvasta laskutuksesta. Ratkaisun suunnitteleminen palveluliiketoimintaa tukevaksi mahdollistaa kestävän kasvun niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin.