UnSeen Technologies Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

UnSeen Technologies Oy, Y-tunnus 2716329-9, Naulakatu 3, 33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa 

Tietosuojavastaava Esa Alanen , esa.alanen@unseen.fi  050-4874092

3. Rekisterin nimi

UnSeen Technologies Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri

UnSeen technologies, jäljempänä “UnSeen”

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tallennamme asiakkuudenhallintajärjestelmäämme (CRM) tietoja asiakkaistamme ja muista kontakteistamme. Käytämme tietoja myynti- ja markkinointitoimintojemme tukena.

Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Antamalla  yhteystiedot UnSeen:lle, suostut siihen, että säilytämme tietoja siten, kuten tässä rekisteriselosteessa on kerrottu. Jos et halua antaa tietoja, emme voi olla yhteydessä sinuun.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on UnSeen:in ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi, laskutus, tilastointi, asiakasviestintä, markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen, asiakaspalvelun kehittäminen sekä liiketoiminnan suunnittelu ja seuranta.

Tietoja säilytetään koko yrityksen toiminnan ajan ellei rekisteröity pyydä sitä ennen tiedon poistamista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

Yrityksen yhteyshenkilöitä ja projekteja koskevat tiedot

– Yritys – Nimi – Sähköpostiosoite – Puhelinnumero – Muut yhteystiedot – Asema yrityksessä

Projekteihin liittyvä tiedot

– Asiakasprojekteihin liittyvät tiedot – Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista ja kiinnostuksen kohteista – Asiakas- ja kauppahistoria

Asiakkuuteen ja laskutukseen liittyvät tiedot

– Laskutustiedot – Laskutuksen ja projektien yhteyshenkilöiden tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

– Rekisteröidyn itsensä asiakaskeskusteluiden yhteydessä luovuttamat tiedot – Verkkopalvelumme kautta kerätään sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivuvierailuista – Uusasiakashankintaan liittyen voimme käyttää mediasta, yritysten verkkosivustoilta poimittuja tai muista julkisista lähteistä yhteystietoja ja tehdä yhteydenottoja  liiketoimintamielessä

Evästeet ja verkkomarkkinointi

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Käyttämämme markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kävijän vieraillessa sivustollamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos kävijä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä sivustolla olevan yhteydenotto-, oppaiden lataus- tai muun lomakkeen, yksilöllinen eväste yhdistyy käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

UnSeen ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietoja tallennetaan ja käsitellään Pipedrive (https://www.pipedrive.com/en/privacy) sekä Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) -palveluissa, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun tietojen käsittelijöinä

Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. UnSeen:in valikoimille yhteistyökumppaneille myynti- ja asiakkuudenhallintatarkoituksiin osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Kerätyt tiedot on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin, jotka on suojattu yleisten tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa ja ne ovat ainoastaan erikseen nimetyillä UnSeen:in työntekijöillä. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on

– Oikeus tarkastaa ja pyytää korjattaaksi häntä koskevat UnSeen:in asiakasrekisterissä olevat tiedot. – Vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 2 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilölle.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.