Ketterä ohjelmistokehitys varmistaa aikataulun ja budjetin

Ketterästä ohjelmistokehityksestä ajatellaan helposti, että kaikki joustaa ja mikään ei ole varmaa. Kehittäjille pitää antaa avoin shekki ja valmista tulee ”sitten joskus.” Todellisuudessa asia on täsmälleen päinvastoin. Ketterä kehitys nimenomaan takaa budjetin ja aikataulun pitämisen.

Ohjelmistokehityksessä vain yksi asia on varma, projektin alussa määritelty toiminnallisuus on väärin. Lukittautumalla tähän määrittelyyn on lähes varmaa, että aikataulu ja budjetti ylittyy, tai sitten ohjelmiston laadusta on pakko tinkiä, kun aika loppuu. Surullisia esimerkkejä riittää.

Ketterällä kehityksellä saadaan jokaiselle eurolle eniten vastinetta.

Sen sijaan, että prioriteetit ja toiminnallisuudet määritellään projektin alussa, ketterässä kehityksessä niitä säädetään käytännössä jatkuvasti. Kaikki matkan varrella kerätyt opit voidaan hyödyntää heti.

Oleellinen hyöty ketterässä kehityksessä on se, että tilaaja ja toteuttaja ovat aidosti samalla puolella. Kun muutostarpeita ilmenee matkan varrella, ei ajauduta hedelmättömään väittelyyn siitä, onko kyseessä virhe vai uusi vaatimus. Muutoksia tulee väistämättä ja ketterät menetelmät nimenomaan mahdollistavat niihin reagoinnin – ”Me emme vastusta muutosta, me syleilemme sitä.”

Esimerkkiprojektista nähdään, miten projektin sisältö muuttuu matkan varrella. Tilaajallekin on aluksi hankalaa kuvata, mitä oikein halutaan. Matkan varrella opitaan ja määrittely vakiintuu. Kuvassa näkyy puolen vuoden pilviohjelmistoprojekti ja miten käyttäjätarinat ovat eläneet sen aikana.

 

Tarjousneuvotteluissa saadun käsityksen perusteella kirjoitimme ensimmäisen version tuotteen kehitysjonosta, 15 käyttäjätarinaa. Projektin aikana puolet näistä lensi romukoppaan ja tilalle tuli uusia, projektin lopussa käyttäjätarinoita oli 41. Projektissa näistä toteutettiin 32 ja 9 jäi odottamaan myöhempiä aikoja.

Toteutettu toiminnallisuus oli käytännössä kaksinkertainen tarjousvaiheeseen verrattuna ja sisältö eli voimakkaasti. Ketterän kehityksen ansiosta projekti kuitenkin valmistui ajallaan ja budjetti alittui.

”Parhaiten mennyt tietojärjestelmähanke ikinä,” kommentoi tilaajan CIO. Mitäpä siihen lisäämään.