UnSeen Buzz – oikoreitti suunnitelmaan

Monimutkaiset ja muuttuvat toimintaympäristöt, haastavat tilanteet ja ajanpuute aiheuttavat usein pattitilanteita, joissa tarvitaan apua oman tiimin tueksi.

Asiantunteva fasilitointi edistää hankkeiden elinkaaren hahmottamista. Olemme törmänneet tilanteisiin, joissa bisnestarve tai -idea ei ole vielä riittävän konkreettinen ja jäsentynyt, jotta sen ratkaisua voitaisiin alkaa edistämään. Jotta reitti ratkaisuun voidaan löytää, pitää ensin muotoilla ongelma.

Kiteytämme tavoitteen ja innovoimme sopivia toteutusreittejä

Autamme ongelman tai tavoitteen muotoilussa ja etenemisreitin löytämisessä UnSeen Buzz -palvelulla. UnSeen Buzz on avoimeen keskusteluun perustuva kevyt tapa tunnistaa ja ratkoa tuotekehityksen haasteita. Käytännössä tarvitsemme vain yhden yhteisen max 3 tunnin suunnittelupalaverin.

Yhteisen palaverin jälkeen kiteytämme tavoitteen ja innovoimme toimintaympäristöösi sopeutuvia toteutusreittejä.

UnSeen Buzz:in tulosten pohjalta sinulla on hyvä näkemys siitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi ideasi edistämiseksi.