Case Roidu: Asiakaspalautetta pintoja koskettamatta

Kun maailma muuttuu yllättäen, ei tuotekehityksessä ole aikaa hukattavaksi

Muutosvauhti kiihtyy kiihtymistään ja etenkin teknologiasektorilla yrityksen kilpailukyky on kiinni siitä, miten nopeasti se kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Jos innovaatioprosessit ovat liian hitaita eikä yritys pysy muutoksen aallonharjalla, menevät kilpailijat sivuilta ja takaa ohi.

Muutoksen nopeudesta äärimmäinen esimerkki on keväällä 2020 Suomeen rantautunut koronapandemia. Vain pienessä ajassa yritysten oli muotoiltava palvelunsa uudestaan ja kehitettävä täysin uusia tuotteita ja tapoja tehdä bisnestä. Yksi näistä yrityksistä oli Roidu, joka tarjoaa asiakkailleen monikanavaisia ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Pandemian vuoksi yrityksen fyysiset palautelaitteet kokivat inflaation. Ihmiset halusivat minimoida mahdollisuudet altistua virukselle ja alkoivat välttää koskemasta mihinkään, myös palautelaitteisiin. Muuttunut käyttäytyminen heitti Roidun uuden haasteen äärelle ja haasteeseen oli vastattava nopeasti.

 

Uusi tuote markkinoille mahdollisimman nopeasti

Roidu ei halunnut tyytyä palautelaitteen pinnalle liimattaviin antimikrobisiin kalvoihin, vaan kehittää laitteen, jonka kautta palautteen voi antaa täysin koskematta.

– Kun korona tuli päälle, lähdimme tekemään uutta versiota alun yhdelle asiakkaalle projektitoimituksena kehittämästämme Touchless Feedback -laitteestamme. Kyseessä on käänteentekevä palautelaite, tietääkseni vastaavaa ei ole olemassa. Laitteelle on ollut kysyntää ulkomaita myöten, Roidun toimitusjohtaja Juha Autio kertoo.

Koska tuote piti saada markkinoille mahdollisimman pian, yhteistyökumppaniksi valittiin UnSeen. Yrityksen ketterä toimintatapa oli juuri oikea tilanteeseen, jossa ei ollut varaa peukaloiden pyörittelyyn. UnSeen otti kopin laitteen teknisestä suunnittelusta sekä sen toteutuksesta, päämääränään luoda prototyypistä massatuote.

– Jo muutaman puhelun jälkeen olimme täydessä vauhdissa, Autio kertoo.

Varsinainen kehitystyö alkoi kesälomien jälkeen elokuun alussa ja ensimmäiset prototyypit valmistuivat jo lokakuun alkupuolella – eli todella nopeasti.

– UnSeen teki projektin meille helpoksi. He toivat pöytään ratkaisuvaihtoehdot ja meidän tehtäväksemme jäi päättää, mihin suuntaan lähdemme. Saimme myös apua tuotantoketjun rakentamiseen, Autio sanoo.

Tärkeä rooli vauhdin ylläpitämisessä oli myös Roidulla itsellään. Tyypillisesti innovaatioprosessit jäävät junnaamaan tahmean päätöksenteon vuoksi, mutta Roidulla tuotepäätökset tehtiin turhia aikailematta.

Design ja tekniikka käsi kädessä

Kaikkea Roidun tekemistä ohjaa se, että palautteen antamisen on oltava miellyttävää ja jopa houkuttelevaa. Käyttäjäkokemuksen merkitys korostuu etenkin, kun kyse on täysin uudenlaisesta tavasta antaa palautetta. Yksikin huono kokemus voi johtaa siihen, että seuraavalla kerralla palaute jää antamatta. Tämä haaste sopi UnSeenille, jolla muotoilu ja käyttökokemus ovat automaattisesti kehityksen lähtökohtana ja tekniikan tehtävä on auttaa vision toteutumista.

– Tässä projektissa hioimme paljon laitteen, ohjelmistojen ja palautesovelluksen yhteispeliä. Tarkoituksena ei ole vain tempaista tekniikka kasaan, vaan konepellin alle tulevien ratkaisujen pitää tukea erinomaista design-kokemusta, UnSeenin toimitusjohtaja Esa Alanen kertoo.

– Kokonaisuuden on oltava näyttävä ja UnSeenin toteuttama tekninen ratkaisu tukee meidän ajattelemaa käyttäjäkokemusta. Nykyinen tuote on paljon jalostuneempi kuin se, mistä lähdimme liikenteeseen, Autio jatkaa.

Tässä vaiheessa laite alkaa olla jo kaupallisessa kunnossa ja lähellä kassavirraksi muuttumista. Projektia taaksepäin katsoessaan Autio on tyytyväinen.

– Koko projektin ajan olemme olleet kuin yhtä ja samaa tiimiä, ja asioista on voitu puhua avoimesti. Vaikka matkan varrelle on mahtunut myös kimurantteja asioita, on UnSeen suhtautunut niihin reilusti, Autio summaa.

 

Lue lisää Roidu Touchless palautteenantolaitteesta ja itse palvelusta