Case Uponor: Lisää älykkyyttä rakentamiseen

Uponor toimittaa asumisen ja rakentamisen järjestelmiä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Päätuotteina ovat lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmät niin asuin- kuin liikerakentamiseen. Sisäänrakennettu innovatiivisuuden henki ohjaa Uponorin toimintaa kohti entistä älykkäämpiä ratkaisuja. Tuotekehityksessä halutaan hyödyntää digitalisoitumisen mahdollisuuksia ja kehittää innovatiivisia energiansäästöratkaisuja ja älykkäitä vesijärjestelmiä, joista on hyötyä asiakkaille ja ympäristölle   

UnSeen Labs auttaa Uponoria tekemään ketterää tuotekehitystä ja luomaan entistä laadukkaampia tuotteita. Teknologiainnovaatioiden nopea eteneminen käyttöön parantaa Uponorin kilpailukykyä. 

Haaste: Uusi kehitysidea vaatii monipuolista osaamista 

Uponor:in kehitystiimillä oli idea, miten asentajien työtä voitaisiin helpottaa teknologian avulla. Uusi menetelmä parantaa asennusten laatua, vähentää turhaa työtä ja auttaa pitämään rakennukset kunnossa pidempään. Idean liiketoiminnallisten hyötyjen arviointi vaatii konkreettista ymmärrystä siitä, miten ratkaisu toimii käytännössä.  

Ratkaisun kehittäminen vaatii monipuolista osaamista mittaustekniikasta, elektroniikasta, langattomista yhteyksistä ja ohjelmistoista. UnSeen Labs -toimintamalli tuo tarjolle yhdellä kertaa monta eri alan asiantuntijaa. Tämä nopeuttaa liikkeellelähtöä ja pitää toiminnan fokusoituneena tärkeimpiin kysymyksiin.  

Ratkaisu: Visiosta ketteriksi kehitysaskeliksi 

Uusi idea on kauaskantoinen visio, jonka saavuttaminen vaatii monenlaista kehitystyötä. UnSeen Labs- aloituspalaverissa keskustelimme aluksi pitkän tähtäimen tavoitteesta, jota kohti on tarkoitus edetä.  

Jotta kehitystyö pysyy startupmaisen ketteränä, hahmottelimme yhdessä polun lähtöpisteestä kohti maalia ja jaoimme matkan selkeisiin askeleisiin. Näin pystytään priorisoimaan tutkittavat asiat järkeviin, toteutettavissa oleviin työpakettiin ja riskit pysyvät alhaisina.  

”Olin positiivisesti yllättynyt kuinka helppoa oli työskennellä UnSeen:in porukan kanssa. Meillä Uponorilla oli idea ja UnSeenin kavereilla kyky toteuttaa se. Uponorin Prototyypin valmistus vaati erityisosaamista usealta osa-alueelta; mekaniikan, sensorien, elektroniikan, ohjelmistojen ja projektihallinnan ammattilaiset mahdollistivat nopean ja kustannustehokkaan prototyypin valmistuksen. Kiitos UnSeenin kavereille ja jatketaan yhteistyötä uusien tuotteiden parissa”, sanoo Mika Savolainen, Uponorin Tuotekehityspäällikkö. 

”Konkreettinen testaaminen tuo esiin aina uusia löydöksiä, joita ei osaa arvata työpöydän ääressä. Kannustamme aina asiakkaita viemään ideat nopeasti käytännön testeihin”, sanoo Esa Alanen, UnSeen:in toimitusjohtaja. 

Tulokset: teoria muuttuu käytännöksi 

Projektin tuloksena syntyi toimiva prototyyppi uudenlaisesta tavasta mitata asennustyön laatua. UnSeen Labs:issa toteutettiin mittauslaitteisto ja ohjelmisto, jonka avulla erilaiset parametrit voidaan tallettaa ja niitä voidaan analysoida. Nyt Uponor voi selvittää, miten erilaiset tekijät vaikuttavat asennuksen lopputulokseen ja arvioida samalla koko hankkeen tulevia liiketoimintahyötyjä.  

Prototyyppiä käytetään seuraavaksi järjestelmällisten mittausten tekemiseen ja tätä kautta kerätään tietoa, miten varsinaista kentälle vietävää ratkaisua kannattaa kehittää. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda asiakkaille hyödyllinen ratkaisu. Tämän projektin tulosten avulla on paljon helpompi siirtyä seuraavalle askelmalle, kun edetään kohti lopullista tavoitetta.

”Uusien ideoiden ja konseptien miettiminen on aina valtavan hauskaa. Kun pöydän molemmin puolin on kovia ammattilaisia, keskustelu etenee ja ideoita syntyy vauhdilla. Kun malttaa edetä työpaketti kerrallaan, fokus pysyy oleellisessa ja kokonaisuus on helposti hallittavissa”, sanoo Esa Alanen. 

————— 

Uponor tunnetaan yhtenä johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajana. Päätuotteina ovat lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmät niin asuin- ja liikerakentamiseen kuin julkiseen rakentamiseenkin.   

 

www.uponor.com