Beamex: ”UnSeen Labs antoi hyvän kuvan riskeistä ja haasteista”

”Tuotekehityksen riskejä ja haasteita arvioitiin UnSeen Labs:in avulla. Prototyypin rakentaminen auttoi meitä eteenpäin ja saimme hyvän yleiskuvan miten jatkaa projektia”, sanoo Jyrki Mikkola, Beamexin tuotekehitys- ja teknologiajohtaja. 

Haaste

“Beamexissa tuotekehitys on arvossaan. Se on isommassa roolissa kuin tämän kokoisissa yrityksissä yleensä. Innovaatioita tuetaan koko organisaatiossa ja niitä varten on olemassa työkaluja ja selkeä prosessi”, Mikkola kertoo.  

Beamex

Tuotekehitysideat saavat alkunsa usein keskusteluista asiakkaiden kanssa, tai seuraamalla aktiivisesti uusia teknologioita. Beamex etsii ratkaisuita asiakkaiden nykyisiin ongelmiin tai esittelee aivan uusia toiminnallisuuksia, joita asiakkaat voivat tarjota loppukäyttäjilleen. Ensimmäisenä ratkaistavasta ongelmasta laaditaan käyttötapakuvaus.

”Vaikka Beamex:issa tuotekehitys lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista, me haluamme olla proaktiivisia: uusi tuotteen toiminnallisuus voi olla jotain, mitä asiakas ei ole vielä edes tunnistanut. Me pystymme tuomaan lisäarvoa asiakkaalle”, Mikkola toteaa. 

Tuotekehityksessä aikataulut ovat usein haastavia ja kehitysykli täytyy saada toimimaan järkevällä aikataululla. Markkinoiden tarve on usein iso, mutta tuotteen kehitysaika voi olla hyvin pitkä. Beamex:illa oli idea uudesta tuotteesta ja he halusivat nopeuttaa kehitysprosessia. Tavoitteena oli löytää paras mahdollinen tapa toteuttaa uusi tuote.

 

Ratkaisu

Beamex käyttää tuotekehityksessä periaatetta ”fail fast”. Mitä aikaisemmin ongelmakohdat huomataan, sitä parempi. Tavoitteena on käyttää ketteriä kokeiluita entistä enemmän.

UnSeenin tekemän prototyypin ja ketterien menetelmien avulla pystyttiin tutkimaan nopeasti ja kustannustehokkaasti, onko ajateltu ratkaisu toimiva. Projektissa valittiin ratkaisun teknisesti haastavin elementti ja tutkittiin onko se mahdollista toteuttaa. Tällä tavoin oli mahdollista selvittää, toimiiko alkuperäinen idea käytännössä.

Beamex

Tulokset

UnSeen Labs:ssa rakennettiin proof-of-concept, joka auttoi selvittämään toimiiko ratkaisu toivotulla tavalla. Prototyyppiä rakennettaessa onnistuttiin jopa rikkomaan muutama osa, mutta samalla saatiin kerättyä arvokasta tietoa, miten lopullinen tuote kannattaa rakentaa.

Prototoyypin rakentamien auttaa löytämään kaikkein kriittisimmät kohdat mahdollisimman nopeasti ja keskittymään niihin ominaisuuksiin, jotka aiheuttavat suurimmat riskit. Jos niitä löytyy, ne on helppo tunnistaa ja tehdä päätöksiä niten ne ratkaistaan.

 

Lisää tietoa voi antaa:
Toimitusjohtaja Esa Alanen +358 50 4874 092

 

Beamex