Tikkurila: Radikaalia innovaatiota

Tikkurila käytti UnSeen Labs:ia innovaatioprosessin nopeuttamiseen. Projektissa rakennettiin prototyyppi uuden idean esittelemiseksi. Tämä oli helppo ja nopea tapa selvittää kannattaako ajatusta kehittää eteenpäin. Lisäksi ketterä toimintatapa alentaa kustannuksia.

”Tämä on uusi toimintapa Tikkurilassa ja olemme oikein iloisia, kun pystymme kokeilemaan tällaisia uusia menetelmiä. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön UnSeen:in kanssa”, sanoo Tikkurilan Innovation Director Wojciech Komala.

Ratkaistava haaste

“Monesti suurin haaste radikaalien uusien ideoiden kanssa on ajatuksen myyminen oman organisaation sisällä”, sanoo Minna Ervasti, Innovation Specialist. Usein kehitysprojektin liikkeelle lähdön esteenä on pelko sen epäonnistumisesta, tarvittavista investoinnesta tai yksinkertaisesti ajan puute.

Tikkurila tunnetaan johtavana maali- ja pinnoiteyhtiönä, joka varmistaa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen laadukkailla tuotteilla ja erinomaisella palvelulla. Innovatiiviseen ajattelutapaan rohkaistaan läpi koko organisaation. Idea voi olla mitä tahansa, joka tuo lisää arvoa Tikkurilan liiketoiminnalle ja asiakkaille. Ratkaisujen kehittämisessä asiakkaiden kuunteleminen on keskeisessä roolissa.

Innovaatioprosessin kehittämisessä Tikkurila käyttää Design Thinking-toimintatapaa, joka on asiakasvetoinen malli. Ideoita kehitetään nopeasti palautetta keräämällä, rakentamalla prototyyppejä ja testaamalla. Design Thinking on hyvä tapa varmistaa idean arvo, koska sitä arvioidaan asiakkaan kanssa koko kehitystyön ajan.

Ratkaisu

Keskeinen elementti Design Thinking-mallissa on prototyyppien tekeminen. Tikkurilassa proto voi olla kuva, video tai menettelytapakuvaus. UnSeen Labs-projektissa rakennettiin konkreettinen ja käsin kosketeltava prototyyppi, joka auttoi ymmärtämä mistä on kyse.

”Oli mieltä avartavaa nähdä, mitä on oikeasti mahdollista saavuttaa valituilla teknologioilla,” Ervasti sanoo. ”Projekti UnSeen:in kanssa oli nopea ja helppo tapa päästä eteenpäin.” Sisäinen tutkimusprojekti olisi vaatinut enemmän aikaa ja henkilöresursseja. Hanke antoi tärkeää lisätietoa teknologiavalinnoista, ratkaisuvaihtoehdoista ja parhaasta suunnasta. Prototyyppi vahvisti Tikkurilan ajatuksia siitä, voidaanko ratkaisulla saavuttaa toivottuja tuloksia.

Tulokset

Prototyyppi auttoi arvioimaan mihin suuntaan kehitystä kannattaa viedä. Labs projektille asetetut tavoitteet saavutettiin. ”Prototyypin ja aikaisemman tiedon pohjalta olemme jo kehittäneet uuden liiketoimintamallin”, Ervasti kertoo. Valittu ratkaisu ja kehityssuunitelma esitetään sisäisesti ja hankkeelle haetaan ”vihereätä valoa” johtoryhmältä.

Lisää tietoa Labs-toimintamallista antaa Esa Alanen, UnSeen toimitusjohtaja 050-4874092.